Over optimize me

Optimize Me staat voor optimis-me.

Wij werken met mensen en organisaties vanuit een diepgaand optimisme. Namelijk dat in elk van ons een natuurlijke beweging schuilt richting een optimum van gezondheid, groei en generativiteit. Wij helpen deze natuurlijke capaciteit te vinden, volgen en versterken.

Visie & missie

Onze visie is eenvoudig: een wereld waarin wij als mens duurzaam, florerend en vitaal samen leven en werken.

Deze visie komt vanuit een diepgaand optimis-me. Optimisme komt van het Latijn optimimum: het beste. Oorspronkelijk gebruikt in de biologie voor: de meest gunstige omstandigheden voor groei.

Optimize Me heeft daarom als missie het faciliteren van deze gunstige omstandigheden voor groei, zodat de intrinsieke krachten en potentie – het beste – binnenin én tussen mensen kan worden voortgebracht: meer verbinding, veerkracht en vitaliteit.

Wat we doen

Vanuit dit optimistische mensbeeld is Optimize Me in 2015 opgericht, met als doel om teams, professionals en leidinggevenden te helpen het beste in henzelf voort te brengen.

Optimize Me biedt daarvoor verschillende vormen van coaching en training, gericht op het ontplooien van menselijk potentieel. In het bijzonder rondom de thema’s stress- en vitaliteit. 

Onze aanpak is gebaseerd op een onderzoek van 10 jaar naar de meest effectieve, wetenschappelijk onderbouwde methoden om stress om te zetten in verbinding, veerkracht en vitaliteit. Optimize Me hanteert hierdoor een integratief, bio-psycho-sociaal model waarin alle aspecten van het (werk)leven worden meegenomen.

Over Bas Snippert

Optimize Me werd in 2015 opgericht door Bas Snippert. Bas is coach, counselor, trainer en schrijver. Hij verdiepte zich meer dan 10 jaar in de wetenschap van stress- en vitaliteit. Dit combineert hij binnen Optimize Me met zijn academische opleidingen, mentorschap van internationale experts en doorlopende persoonlijke ontwikkeling. Door de groeiende vraag naar zijn expertise en ondersteuning, werkt Bas vanuit Optimize Me samen met een netwerk van gespecialiseerde coaches en trainers.

Kennismaken?

We kijken ernaar uit om bij te dragen aan de verbinding, veerkracht en vitaliteit in uw organisatie, team of werkleven. Neem contact op voor meer informatie, vragen of simpelweg een vrijblijvende kennismaking.

Copyright 2012-2023 Optimize Me B.V. | KVK: 88687368 | BTW: NL002319771B26 | IBAN: NL82 RABO 0309 9183 32